Išorinių lynų sistemos

Veikiamos agresyvios aplinkos bei laiko, statinių konstrukcijos sensta, netenka savo laikomosios galios bei didėja jų priežiūrai reikalingos išlaidos. Būtent tai paskatina imtis savalaikių priemonių konstrukcijoms stiprinti. Viena tokių priemonių, kuri gali būti įgyvendinta - statinių konstrukcijų sustiprinimas išorinių lynų arba strypų pagalba. Atlikus, norimos sustiprinti konstrukcijos, projektinius sprendimus, lynai ar strypai įrengiami konstrukcinių elementų išorėje ir tam tikru eiliškumu yra įtempiami specialia hidrauline įranga.