Šiaulių nuotekų valymo dumblo rezervuarų stiprinimas

Užsakovas: UAB "Šiaulių vandenys"
Rangovas: WTE Wassertechnik GmBH; subrangovai: UAB "Dzūkijos statyba", UAB "Delta Nova"
Metai: 2012
Pagrindiniai duomenys apie projektą: Dumblo pūdytuvų sienų stiprinimas išoriniais monolynais
Mūsų įmonės įnašas: DSI/Suspa monolynų sistemos m-gų tiekimas, montavimo darbų priežiūra ir konsultavimas, lynų įtempimas